لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

چگالي سنج خاک (هيدرومتري خاک)

چگالی سنج هیدرومتری خاک
  • چگالي سنج خاک (هيدرومتري خاک)
  • Hydrometer Analysis
  • AASHTO T 88 - ASTM D42
  • تجهیزات آزمایشگاه خاک

جزئیات محصول

چگالی سنج خاک (هیدرومتری خاک) :

چگالي سنج خاک جهت آزمايش هيدرومتري خاک مورد استفاده قرار مي گردد

چگالي سنج خاک یا هيدرومتري در دو نوع H 151 و H 152 ساخت کشورهاي آمريکا، آلمان، فرانسه عرضه مي گردد.

قرائت چگالي سنج : 

چگالي سنج  خاک یا آزمایش هیدرومتری براي قرائت پايين مينيسک طراحي شده است

ولي با توجه به کدر بودن محلول آب و خاک قرائت

پايين مينيسک ميسر نمي باشد و به همين دليل بالاترين قسمت چسبندگي آب به ساقه را قرائت مي کنيم .
براي تصحيح اين قرائت ما از محلول شاهد استفاده مي کنيم که به دليل شفافيت آن قادر به قرائت قسمت هاي

بالا و پايين هستيم ( از کم نمودن قرائت بالا و پايين مينيسک ، ضريب مينيسک بدست مي آيد

که بايستي به قرائت چگالي سنج در نمونه آب و خاک افزوده شود ) ، نمونه شاهد از ۱۲۵ ميلي ليتر محلول هگزا متا فسفات سديم

که حجم آنرا با آب مقطر به ۱۰۰۰ ميلي ليتر رسانده ايم ، درست مي شود .
لازم به ذکر است دماي محلول آب و خاک با دماي محلول شاهد بايد يکسان باشد .