لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

قالب سیمان

قالب سیمان
جزئیات محصول

قالب سیمان:

قالب سيمان مطابق با استاندارد و با کيفيت بالا ساخته مي شوند و شامل قالب هاي:

قالب فشاري سيمان در ابعاد 50*50*50 mm

قالب فشاري سيمان در ابعاد 40 *40 *40mm

قالب فشاري سيمان در ابعاد 70*70*70 mm

قالب خمشي 160*40*40  mm