لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

دستگاه لس آنجلس سایش مصالح

دستگاه لس آنجلس سایش مصالح
  • دستگاه لس آنجلس سایش مصالح
  • Resistance to degradation of small size coars by los angeles machine
  • ASTM C131 ISIRI 448
  • ASTM C131.C535-EN 1097:2-ISIRI 448.8447
  • تجهیزات آزمایشگاه سنگ و مصالح سنگی

جزئیات محصول

دستگاه لس آنجلس سایش مصالح

دستگاه لس آنجلس سایش مصالح به عنوان يک ابزار کنترل کيفيت مصالح ،

از جمله تخته سنگ ، شن و سرباره مورد استفاده قرار مي گيرد .

شکل آزمايش به گونه اي است که  نمونه در درام همراه با گلوله هاي فولادي سخت قرار مي گيرد .

پس از چرخش درام دستگاه طي زمان مشخصي ، نمونه ها را برداشته مورد بررسي قرار مي گيرد .

دستگاه اين شرکت با رعايت استاندارد و رعايت ضخامت ورق اصلي درام و همچنين جوشکاري مناسب مي باشد .

حرکت اصلي درام توسط يک موتور الکتريکي  1.5 اسب مي باشد

که با استفاده از گيربکس دور نهايي درام از 30-33 دور در دقيقه مي رسد .

دستگاه داري تابلو کنترل فرمان مي باشد . همچنين يک تايمر اتوماتيک ديجيتال بر روي دستگاه نصب شده

که عمل شمارش تعداد دور و همچنين خاموش کردن موتور را بعد از اتمام آزمايش انجام مي دهد.

تشريح کلي آزمايش سايش سنگدانه با استفاده از دستگاه لس آنجلس

مقاومت به سايش :

 اين پارامتر مقاومت سنگدانه ها را در مقابل عوامل فرساينده مکانيکي نشان مي دهد.

اين عامل بويژه در انتخاب سنگدانه هاي مناسب براي تهيه بتن سيماني يا قيري

مورد مصرف در پوشش راه و باند فرودگاه داراي اهميت است .

در اين ارزيابي از وسيله اي به نام دستگاه سايش  “لس آنجلس” استفاده مي شود .

اين دستگاه از استوانه اي توخالي به قطر  داخلي 71 و طول 51 سانتي متر که حول محور افقي قابل دوران است ،

تشکيل مي شود . درون اين استوانه متناسب با نوع دانه بندي مصالح مورد آزمايش تعدادي

گلوله فولادي به قطر حدود 5/46 ميلي متر و وزن حدود 400 تا 440 گرم قرار داده شده و وزن معيني از سنگدانه مورد

آزمايش درون استوانه ريخته مي شود و سپس استوانه مذکور به ميزان 500 دور با سرعت 30 تا 33 دور در دقيقه چرخانيده مي شود .

در اثر اين فرآيند ، ضمن برخورد گلوله هاي فولادي با سنگدانه ها ، قسمتي از دانه ها شکسته مي شود .

در آخرين مرحله، سنگدانه از استوانه خارج و وزن مصالح عبوري از الک 7/1 ميلي مـتر تعيين

و سـپس درصد سـايش لس آنجلس از رايطه زير تعيين مي شود :

درصد سايش لس آنجلس برابر است با A-B  تقسيم بر A ضرب در 100

که در آن :

A= وزن اوليه نمونه سنگدانه

B= وزن سنگدانه هاي مانده روي الک 7/1 ميلي متر

 بديهي است هر چه مقدار درصد سايش محاسبه شده بيشتر باشد ، مصالح سايش پذيرتر و ضعيف تر تلقي مي شوند .

بر اساس استانداردهاي ايران مقدار سايش قابل پذيرش براي سنگدانه هاي درشت مورد مصرف در بتن سيماني 40 درصد ،

براي مصالح قشر اساس و آستر آسفالتي 40 درصد و براي قشر رويه آسفالتي 30 درصد است.

 درانجام آزمايش لس آنجلس ، حجم مصالح و تعداد گلوله هاي فولادي ريخته شده در دستگاه متناسب

با دانه بندي سنگدانه ها تغيير مي کند بنابراين آزمايش در چهار نوع دانه بندي  C ، B، A و D انجام مي شود .

لوازم جذب چگالی سنگدانه