لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

دستگاه برش مستقیم خاک

دستگاه برش مستقیم خاک
  • دستگاه برش مستقیم خاک
  • Digital direct shear test machine specimen Box-60*60-10*10
  • SO719
  • ASTM D3080-BS1377:7
  • تجهیزات آزمایشگاه خاک

جزئیات محصول

 دستگاه برش مستقیم خاک :

دستگاه برش مستقيم خاک  وسيله اي ست جهت آزمايش نيروي برشي خاک .

دستگاه برش مستقیم خاک  ضمن ايجاد فشار قائم که بروي خاک مي آورد از طريق فشار جانبي دو سطح همسان را در راستاي افقي به حرکت مي آورد .

مقدار نيروي عمودي از طريق وزنه هاي استاندارد اعمال شده و نيروي افقي از طريق موتور الکتيکي اعمال مي گردد

که توسط يه لودسل و نمايشگر ( دستگاه برش مستقيم ديجيتال ) نمايش داده مي شود .

در اين دستگاه اعمال نيروي عمودي تا 5500 نيوتن و نيروي افقي تا 5000 نيوتن مجاز مي باشد .

سيستم حرکت افقي دستگاه برش مستقیم خاک سرو ازما توسط موتور سرو و الکتريک تامين مي گردد

که سرعت آنرا مي توان از 0.01 ميليمتر بر دقيقه تا 2 ميليمتر به صورت ديجيتال تنظيم کرد .

تشریح کلی آزمایش برش مستقیم خاک

يكي از قديمي ترين آزمايش هاي تعيين مقاومت برشي خاك هاي تحكيم شده چسبنده

آزمايش برش مستقيم است در اين آزمايش تنشهاي وارد بر سطحي كه در آن گسيختگي رخ مي دهد

در سراسر آزمايش مستقيما كنترل مي شود . دستگاه برش مستقيم اساسا مركب از يك قوطي

كه در جهت افقي به دو قسمت تقسيم شده است قسمت پايين به طور ثابت به پايه دستگاه اتصال يافته و بدون حركت است

در حاليكه قسمت بالايي آزاد است و مي تواند در هر دو جهت افقي و قائم حركت كند كه مقدار حركت را مي توان

بوسيله گيج اندازه گيري نمود مقاومت برشي توده خاک , مقاومت داخلي واحد سطح آن خاک است

كه مي تواند براي مقابله با گسيختگي يا لغزش در امتداد هر صفحه داخلي , بروز دهد .

براي تحليل مسائل پايداري خاک نظير ظرفيت فشاري , پايداري شيرواني ها و فشار جانبي بر روي

سازه هاي حائل خاك ,لازم است طبيعت مقاومت برشي به خوبي شناخته شود .

آزمايش برش مستقيم يک نمونه از آزمايش هاي تعيين مقاومت برشي خاک مي باشد اين آزمايش

روي نمونه تحکيم شده زهکشي شده انجام مي شود و هدف از آن تعيين c  و T  در خاک ها مي باشد .

در خاک هاي  ماسه اي  متراكم  نمودار صعود  مي كندبعد به يك نقطه ( pic )  مي رسد كه بعد  از اين  نقطه  خاک نرم مي شود

و نزول مي كند هر چه  ماسه  متراكم تر  باشد  شيب نمودار بيشتر مي شود چون سختي آن بيشتر مي شود

پس خاك ماسه اي متراكم تمايل به اتساع ( dilation ) دارد . اتساع يعني افزايش حجم ناشي ازتنش برشي .

خاك متراكم وقتي تحت برش قرار مي گيرد ابتدا يك مقدار متراكم مي شود

اما بعد دانه ها شروع به راندن يكديگر مي كنند ( مثل شخصي كه ميخواهد ازجمعيتي عبور كند

پس بايدبه اطراف فشار بياورد ) پس تمايل به افزايش حجم پيدا مي كند واصطعكاك كمتر مي شود

و با افت مقاومت برشي مواجه هستيم و خاصيت نرم شوندگي از خود نشان مي دهد .

پس خاك ماسه اي متراكم تمايل به اتساع دارد .

درخاك هاي ماسه اي شل وقتي تحت برش قرار مي گيرد متراكم مي شود و كاهش حجم مي دهد .

آزمایش برش مستقیم خاک با هدف تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک  انجام شود .

این آزمایش بر خلاف آزمایش سه محوری ساده و ارزان قیمت است .

 وسايل مورد نياز آزمايش برش مستقيم خاک :

1- جعبه برش به همراه سنگ متخلخل و صفحه سربار

2- دستگاه برش مستقيم

3- نمونه ماسه با داشتن وزن مخصوص

4- ترازو

5- کرنومتر

6- کوليس

7- تراز

8- الک نمره 4 سايز 7.75 ميلي متر

 

برچسب : دستگاه برش مستقیم خاک – آزمایشگاه خاک – برش مستقیم خاک – آزمایشگاه ژئوتکنیک