لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

چکش استاندارد SPT

چکش استاندارد SPT
جزئیات محصول
چکش استاندارد :
SpT چیست ؟

آزمایش نفوذ استاندارد یا  اس پی تی در سال 1972 در آمریکا برای خاک های ماسه ای و شنی ابداع شد.

درآن زمان نمونه گیری از خاک ماسه ای و شنی به راحتی نمونه گیری از خاک های رسی نبود.

لذا لازم بود دستگاهی اختراع شود که بدون نیاز به نمونه گیری ، خصوصیات خاک را درمحل نشان دهد.

اما امروزه کاربرد آزمایش نغوذ استاندارد SPT  محدود به خاک های درشت دامه نبوده و برایب خاک های ریز دانه هم به کار می رود.

پس اززلزله نیکاتای ژاپن ، محققین در پی یافت ارتباطی بیندرصد تراکم وعدد SPT بودند.

پس ازآن استفادهاز اس پی تی گسترش یافت وعدد SPT جهت حصول پارامترهای ژئوتکنیکی دیگر نیزگسترش یافت.

این آزمایش در حین حفاری ودر فواصل دوتا سه متری در عمق خاک انجام میشود.

فرم کلی این آزمایش به این صورت است که یک وزنه با وزن 140 پوند معادل 63.5 کیلو گرم از ارتفاع 30 اینچی که در واقع 76 سانتیمتر است سقوط می کند .

روی میله متصل به وزنه سه خط پانزده سانتی متری وجود دارد .

تعداد ضربات لازم جهت نفوذ سه خط پانزده متری اطلاعلت مفیدی به مهندسان ژئو تکنیک می دهد

مجموع ضربات لازم جهت نفوذ خط دوم و سوم به عدد اس پی تی یا NSPT  معروف است.

 

که برای نمونه‌برداری از خاک و تعیین مشخصات مکانیکی و مهندسی خاک و  مورد استفاده قرار می گیرد.

در این آزمایش یک نمونه‌گیر دوکفه‌ای که در انتهای لوله حفاری نصب شده است

با ضربات یک چکش ۶۲۳ نیوتنی به داخل خاک کوبیده می‌شود.