لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

هگزا متافسفات سدیم

هگزا متا فسفات سدیم
  • هگزا متافسفات سدیم
  • Sodium hexametaphosphat
  • موادشیمیایی

جزئیات محصول

هگزا متافسفات سدیم

هگزا  متافسفات  سدیم    فرمول شیمیایی Na6P6O18

یک ترکیب  شیمیایی  با  شناسه  پاب‌ کم 24968  است.

که جرم مولی آن  611.7704 g mol-1  می‌باشد.

شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای سفید است.