لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

نمونه گیرهای سیمان از دپو و پاکت سیمان

نمونه گیرهای سیمان از دپو و پاکت سیمان
  • نمونه گیرهای سیمان از دپو و پاکت سیمان
  • Bulk Cement Samplers
  • CE116
  • ASTM C183-AASHTO T127-EN196/7-EN932/1
  • تجهیزات آزمایشگاه سیمان

جزئیات محصول
نمونه گیرهای سیمان از دپو و پاکت سیمان :

این وسیله نمومنه گیرهای سیمان  جهت برداشت نمونه های سیمان از پاکت های سیمان مورد استفاده قرار میگیرد.