لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

مقسم ها ( کوارتر ) مقسم مکانیکی سنگدانه بتن

مقسم ها
جزئیات محصول

مقسم ها  (کوارتر) :

دستگاه مقسم مکانیکی سنگدانه بتن

هدف از دانه بندی اولیه دقیق مصالحی مانند سنگ دانه؛ شن؛ جداکردن و دسته بندی آنها در 4 گروه دانه بندی می باشد. به این منظور در مرحله اول مصالح توسط مقسم ها تقسیم شده و سپس با الک به دسته های ریزتری دانه بندی می شود.

مقسم ها ( کوارتر ) با توجه به کاربرد در سایزهای مختلف به شرح ذیل می باشد:

  • مقسم سایز 1 اینچ جهت دانه بندی شن
  • مقسم سایز 2 اینچ جهت دانه بندی شن
  • مقسم سایز 3/8 ینچ جهت دانه بندی ماسه
  • مقسم سایز 1/2 اینچ جهت دانه بندی ماسه
  • به همراه هر مقسم سه عدد سبد جمع آوری نمونه ارائه می شود.