لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

محفظه فشاری و خمشی ملات سیمان

محفظه فشاری و خمشی ملات سیمان
  • محفظه فشاری و خمشی ملات سیمان
  • Compression&Flexural Testing Devices
  • CE320
  • ASTM C348
  • تجهیزات آزمایشگاه سیمان

جزئیات محصول

محفظه خمشی فشاری سیمان محفظه فشاری قابل استفاده

جهت قالب های 5*5*5 سانتی متر

محفظه خمشی قابل استفاده جهت قالبهای 16*4*4 سانتی متر.