لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

قالب کشش قیر (داکتیلیتی)

قالب کشش قیر (داکتیلیتی)
جزئیات محصول
قالب بریکت دستگاه کشش قیر (داکتیلیتی ) :

جهت انجام آزمایش انگمی قیر در دستگاه کشش قیر از قالب بریکت دستگاه کشش قیر استفاده میشود.

جنس قالب بریکت دستگاه کشش قیر از جنس فلز برنج میباشد.

ابعاد قالب دقیقا متناسب با ابعاد استاندارد برش خورده و پرداخت گردیده است، دقت ماشین کاری بگونه ایست که قطعات  دقیقا درکنارهم قرار میگیرند و توسط پیچ نگهدارنده درجای خود فیکس میشوند.

: