لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

فلاسک دوجداره حمل آسفالت

فلاسک دوجداره حمل آسفالت
جزئیات محصول
فلاسک دوجداره حمل آسفالت :

از این فلاسک برا ی جابه جایی آسفالت گرم و نگهداری آن بدون کاهش دما تا محل آزمایشگاه می شود.