لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

دستگاه کامل پین هول

دستگاه کامل پین هول
جزئیات محصول
دستگاه فرسایش خاک ( پین هول ) :

یین دستگاه با بالاترین کیفیت مطابق استاندارد جهت تعیین واگرایی خاک ها چسبنده به کار می رود به همراه دستگاه قالب و سوزن پین هول 1 میلیمتری و فیلتر برنزی به قطر 38 میلیمتری ارائه می شود.ن آزمایش برای تعیین ظرفیت باربری خاک بر روی فنداسیون، سابگرید، روسازی فرودگاه‌ها و بزرگراه‌ها به‌کار می‌رود.

این دستگاه جهت تعیین واگرائی خاک های چسبنده به کار می رود.

به صورتی که میزان واگرایی خاکهای ریزدانه مستقیما با عبور آب از سوراخی که در نمونه خاک ایجاد میشود.

اندازه گیری میشود مشاهدات حاصل از کیفیت آب خروجی وافزایش قطر سوراخ میان خاک نمونه بعد از انجام آزمایش مبنای طبقه بندی خاک قرار میگیرد.

:(Soil Erosion Machine (Pin Hole
The highest quality yin machine is used to determine the divergence of adhesive soils, with a 1mm pin hole molding machine and a 38mm diameter bronze filter. It is used to pave airports and highways

This device is used to determine divergence of adherent soils

The rate of divergence of fine soils is directly proportional to the amount of water that passes through the hole in the soil sample

Measurements are made of observations from the quality of the outlet water and the increase in the diameter of the hole between the sample soil after the soil classification test

لة تآكل التربة (ثقب الدبوس):
يتم استخدام أعلى جودة آلة يين لتحديد انحراف التربة اللاصقة ، مع آلة صب ثقب ثقب 1 مم وفلتر البرونزية قطرها 38 مم. يتم استخدامه لتمهيد المطارات والطرق السريعة.

يستخدم هذا الجهاز لتحديد تباين التربة الملتصقة.

يتناسب معدل تباين التربة الدقيقة بشكل مباشر مع كمية المياه التي تمر عبر فتحة عينة التربة.

يتم إجراء قياسات للملاحظات من نوعية المياه الخارجة وزيادة قطر الثقب بين عينة التربة بعد اختبار تصنيف التربة.