لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

دستگاه سه محوری خاک

سه محوری خاک
 • دستگاه سه محوری خاک
 • Digital Triaxial Testing Apparatus
 • SO741
 • ASTM D2850-87-D4767-88-AASHTO T234-90-BS 1377:8
 • تجهیزات آزمایشگاه خاک

جزئیات محصول

دستگاه سه محوری خاک UU:

دستگاه سه محوری خاک جهت انجام آزمایش فشار سه محوری به روش  تحکیم نیافته زهکشی نشده (UU) صورت میگیرد .

متعلقات دستگاه سه محوری خاک :

 1. جک بارگذاری
 2. سل سه محوری یا محفظه فشار سه محوری
 3. پانل کنترل و گیج های فشار
 4. اتصالات

 1. ظرفیت صفحه بارگذاری 2000 کیلوگرم
 2. سرعت بارگذاری قابل تنظیم بصورت دیجیتال از 0.05 تا 5mm
 3. نمایش نیرو بصورت دیجیتال
 4. خاموش شدن اتوماتیک دستگاه پس از شکست نمونه Overload نرم افزاری و میکرو سوئیچ
 5. محدود کننده کورس مجهز به تامین هوای فشرده(کمپرسور هوا) 50لیتری همراه با سل سه محوری مخزن فشار آب

تشريح کامل آزمايش سه محوري خاک

هدف از انجام آزمايش سه محوري :

آزمايش سه محوري خاک يکي از بهترين روشها براي اندازه گيري خواص مکانيکي

از جمله تعيين پارامترهاي مقاومت برشي خاک مي باشد ، آزمايش سه محوري نسبت به آزمايش هاي ديگر

روش پيچيده تر و قابل اعتمادتري براي تعيين مقاومت برشي خاک ها مي باشد .

تفاوت آزمايش سه محوري و برش مستقيم خاک : دليل اعتماد  آزمايش سه محوري نسبت به برش مستقيم  اين است

که در آزمايش برش مستقيم خاک به اجبار از محل درز بين دو  قسمت جعبه گسيخته مي شود ولي در آزمايش سه محوري خاک

از محل ضعيفترين صفحه خود گسيخته مي شود .

آزمايش سه محوري به سه شکل به شرح ذيل انجام مي گيرد :

 • درحالت تحکيم يافته زهکشي شده  ( CD )
 • درحالت تحکيم يافته زهکشي نشده( CU )
 • درحالت تحکيم نيافته زهکشي نشده( UU )

 به طور کلي آزمايش‌ها به دو صورت انجام مي‌گيرد  :

 1. کنترل تنش ( با اضافه کردن وزنه‌هايي با گام مساوي تا لحظه گسيختگي نمونه )
 2. کنترل کرنش ( اعمال تغيير شکل با سرعت ثابت به وسيله پرس هيدروليک تا لحظه گسيختگي نمونه )

در اين روش مقدار بار محوري وارده مربوط به يک تغيير شکل محوري مشخص

با يک حلقه يا سلول اندازه‌گيري نيرو که بر روي بازوي دستگاه نصب شده است ، اندازه‌گيري مي‌شود .

برچسب: #دستگاه سه محوری #خرید دستگاه سه محوری #قیمت دستگاه سه محوری