لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

دستگاه تک محوری خاک برقی دیجیتال

دستگاه تک محوری برقی دیجیتال -
  • دستگاه تک محوری خاک برقی دیجیتال
  • Uniaxial digital electric devices
  • AASH TO - T208 ASTM D2166 BS 1377-7
  • تجهیزات آزمایشگاه خاک

جزئیات محصول

دستگاه تک محوری خاک برقی دیجیتال

دستگاه تک محوری برقی دیجیتال  برای تعیین مقاومت فشاری محصور نشده خاک چسبنده در حالت دست نخورده بازسازی شده یا اصلاح شده در آزمایش خاک به کار می رود

با استفاده از اعمال بار محوری، تحت شرایط کنترل کرنش کاربرد دارد. در این روش،

یک مقدار تقریبی برای مقاومت خاک چسبنده بر حسب تنش های کل حاصل می گردد.

این روش تنها برای مصالح چسبنده ای مانند رسها یا رس های سیمانته شده قابل استفاده است که در طول بارگذاری،

آب از آنها خارج نخواهد شد (آب خارج شده از خاک، ناشی از تغییر شکل یا تراکم است،

نه آب خروجی ناشی از فاز تحکیم) و مقاومت ذاتی خود را پس از حذف فشارهای همه جانبه محصور کننده حفظ خواهند نمود.

با این روش آزمون تک محوری خاک ، نمی توان مقادیر مقاومت فشاری محصورنشده معتبری برای خاکهای خشک و ترد،

مصالح ترک دار یا لایه لایه، لای ها (Silt)، پیت ها (خاکهای نباتی) و ماسه ها به دست آورد.

می توان گفت که این آزمایش، به طور معمول، مختص خاکهای ریزدانه چسبنده است،

ولیکن با رعایت نکات فنی و مهندسی، میتوان از آن برای خاکهایی که دارای قوام و ایستایی هستند نیز استفاده نمود.

آزمایش تک محوری خاک  می تواند بر روی نمونه های دست نخورده و یا با داشتن وزن مخصوص و درصد رطوبت، بر روی نمونه های دست خورده نیز انجام گیرد.

تک محوری  یک روش سریع برای تعیین مقاومت زهکشی نشده خاکهای چسبنده است .

این آزمایش تک محوری  برای خاکهایی قابل استفاده است که چسبندگی آنها برای

تهیه نمونه های پایدار که مقاومت خودرا بعد از حذف فشار همه جانبه حفظ کنند

مانند رسها وخاکهای سیمانته شده کافی میباشد.

عنوان مدل ظرفیت نمایش نیرو نمایش کرنش Motor PC Connector
تک محوری دستی آنالوگ SO682 500kg Analog (Ring) Andicator Gaje *** —-
تک محوری برقی آنالوگ SO681 500kg Analog (Ring) Andicator Gaje AC MOTOR
تک محوری برقی و دیجیتال SO680 500kg Digital (Lodcell) Andicator Gaje AC MOTOR
تک محوری برقی تمام دیجیتال SO682 500kg Digital (Lodcell) LVDT AC MOTOR   RS232

 

 

برچسب: #تک محوری #تک محوری آنالوگ #تک محوری دیجیتال #سرو آزما