لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

دستگاه تعیین مقاومت مصالح در برابر ضربه

دستگاه تعیین مقاومت مصالح در برابر ضربه
جزئیات محصول
مقاومت مصالح در برابر ضربه:

این دستگاه جهت تعیین  مقاومت مصالح درصد میزان خرد شدگی مصالح در برابر ضربه ناگهانی کاربرد

دارد زیرا گاهی نتیجه آزمون فشار تدریجی با نتیجه آزمون در برابر ضربه ناگهانی متفاوت می باشد.