لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

دستگاه بلین سیمان

دستگاه بلین سیمان
جزئیات محصول
دستگاه بلین سیمان :
هدف از اين آزمايش تعيين سطح مخصوص سيمان مورد نظر و تعيين ريزي و درشتي دانه‌هاي پودر سيمان مي‌باشد
 هر چه سيمان ريزتر باشد گیرش سريعتر انجام گرفته و در نتيجه مقاومت بالا مي‌رود

دستگاه آزمايش بلين تشكيل شده از لوله مانومتريک U شكل كه چهار علامت الي برروي آن مشخص گرديده است .

محل قرار گرفتن سلول و شير هوا و بالشتک تخليه هوا تشكيل شده است از سلول استوانه توخالي ـ پيستون جهت تراكم سيمان داخل سلول ـ صفحه مشبک .

شرح آزمايش :

اگر سيمان ريزدانه تر باشد سطح تماس آن افزايش مي يابدو سطح مخصوص بيشتري خواهد داشت . نوع دانه بندي سيمان مي تواند در گيرش آن بسيار موثر باشد و داشتن اطلاعات ميزان سطح مخصوص سيمان در هر نمونه سيمان در بکارگيري آن درمحل مناسب بسيار موثر است به خصوص در تهيه انواع بتن ، در برخي از مواقع ما نيازمند بتني هستيم که بايد داراي گيرش کند يا سريع باشد که ما مي توانيم بجاي استفاده از مواد افزودني که در بسياري موارد اثرات نامطلوب روي بتن دارنداز سيمان با نرمي مختلف استفاده کنيم و در واقع اين دانه بندي ها را به وسيله تيپ 1-5 مجزا مي کنند .