لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

تعیین مدول الاستیسیته بتن وضریب پواسن بتن

تعین مدول الاستیسیته بتن و ضریب پو اسن بتن
  • تعیین مدول الاستیسیته بتن وضریب پواسن بتن
  • Compressometer static modulus of elasticity
  • ASTM C469 UNI 6556
  • تجهیزات آزمایشگاه بتن

جزئیات محصول
تعیین مدول الاستیسیته بتن وضریب پواسن بتن :

جهت سنجش تغییر شکل عمودی و افقی نمونه های استوانه ای استفاده می گردد.

روش کار با دستگاه مدول الاستسیته :

نمونه استوانه ای 4 اینچ یا 6 اینچ را داخل این دستگاه قرار داده از بالا و پایین پیچ های باکالیتی را سفت می کنیم میله های راهنما را از مابین دستگاه جدا کرده گیج اندازه گیری جابجایی را تنظیم می کنیم و عدد گیج را روی صفر می گذاریم نمونه استوانه ای را داخل محفظه ی جک بارگذاری قرار می دهیم در هنگام فشرده شدن بتن عقربه گیج اندازه گیری جا به جایی با توجه به نیروی وارده تغییر می کند بعد از شکسته شدن نمونه مقدار کرنش نمونه از روی گیج خوانده می شود.

متعلقات دستگاه:

  • فک پایین
  • فک بالا
  • گیج
  • میله راهنما
  • پیچ باکالیتی