لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

ترمومتر ASTM

ترمومتر ASTM
جزئیات محصول

ترمومتر ASTM وکاربرد آن در آزمايشگاهها: (Ludwig schneider)

ترمومتر astm  وسيله ايست جهت اندازه گيری دما و يا حرارت. شکل کلي ترمومترها معمولا از يک لوله نازک نشانه گذاری شده

که در انتها به يک حباب کوچک منتهی ميشود ميباشد. داخل حباب از مواد جيوه يا الکل پر شده است ک

ه در حين بالا رفتن دما و افزايش حجم جيوه از سطح لوله مدرج بالا ميرود.

ترمومتر ASTM و کاربرد آن در آزمايشگاهها:

ترمومتر يا دماسنج وسيله ايست جهت اندازه گيری دما و يا حرارت در واحد هاي متفاوت. از رايج ترين نوع ترمومتر الکلی يا جيوه ای ميباشند.

ترمومترها عموما در بازه ميانی دمای نقطه انجماد و نقطه جوش مايع درونشان کار ميکنند.

در ترمومتر های الکلی اين رنج در حدود بين ۷۸- تا دماي ۱۶۵+ ميباشد.

در صورت نياز به دماهای غير از اين از ترمومترهای جيوه ای استفاده ميشوند.

شکل کلی ترمومترها معمولا از يک لوله نازک نشانه گذاری شده که در انتها به يک حباب کوچک منتهی ميشود ميباشد.

داخل حباب از مواد جيوه يا الکل پر شده است که در حين بالا رفتن دما و افزايش حجم جيوه از سطح لوله مدرج بالا ميرود.

طول لوله ترمومترها بر حسب نياز با استانداردهاي خاصي کوتاه و بلند ساخته ميشوند.

همچنين درجه بندي روي لوله به همين منوال و با دقت ها و رنج های مورد نظر شماره بندي ميشوند.

چرا از ترمومتر ASTM استفاده ميکنيم:

در آزمايشهای مختلف جهت مشخص کردن رنج دمايی و همچنين دقت مورد نياز، استاندارد ASTM که مربوط به کشور آمريکا ميباشد

مواردی را بيان کرده است که در آن مشخصات اصلی يک ترمومتر با ويژگي های ذيل شماره بندی شده است.

ترمومتر های ASTM بعد از توليد که به روشهای نوين و پيچيده انجام ميگيرند از نظر کيفی مورد بررسی قرار ميگيرند.

شيشه های ترمومتر ASTM از سختی فراوانی بهره مند ميباشند.

طول ميله ترمومتر
رنج دمايي ترمومتر (پايين ترين و بالاترين دماي که ترمومتر اندازه ميگيرد)
طول درجه بندي ترمومتر
دقت درجه بندي ترمومتر

شرايط نگهداري ترمومتر ASTM

اين ترمومترها نسبت به ترمومتر هاي ديگر از نظر قيمت بسيار گرانتر بوده لذا در نگهداري آن نيز بايد کوشا باشيم.

بعد از استفاده اگر با مواد چسبناک سرو کار دارند بايد خوب آنها را تميز کنيم و در جاي مطمئني دور از اشيا لغزنده نگه داريم.

ترمومتر ASTM 13C

ترمومتر ASTM 13C کاربردی در تست های افت وزنی بر اثر حرارت (Loss on Heat)

 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 155+ تا 170+ درجه سانتیگراد
 • دقت: 0.5 درجه
 • طول دماسنج: 150 میلی متر
 • مناسب برای کالیبراسیون

ترمومتر ASTM 15C

ترمومتر ASTM 15C کاربردی در تست های اندازه گیری نقطه نرمی (Softening Point)

 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 2- تا 80+ درجه سانتیگراد
 • دقت: 0.2 درجه
 • طول دماسنج: 390 میلی متر

ترمومتر ASTM 11C

ترمومتر ASTM 11C کاربردی در تست اندازه گیری نقطه اشتعال باز (کلیولند)

 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 6- تا 400+ درجه سانتیگراد
 • دقت: 2 درجه
 • طول دماسنج: 305 میلی متر

ترمومتر ASTM 16C

ترمومتر ASTM 16C کاربردی در تست های اندازه گیری نقطه نرمی در گلیسیرین و دمای بالا (Softening Point)

 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 30+ تا 200+ درجه سانتیگراد
 • دقت: 0.5 درجه
 • طول دماسنج: 390 میلی متر

 

ترمومتر ASTM 3C

ترمومتر ASTM 3C کاربردی در انواع تست های غوطه وری جزیی مواد سوختی و روغنی:

 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 5- تا 400+ درجه سانتیگراد
 • دقت: 1 درجه
 • طول دماسنج: 410 میلی متر

ترمومتر ASTM 5C

ترمومتر ASTM 5C کاربردی در انواع تست های پورپوینت و نقطه ابری شدن:

 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 38- تا 50+ درجه سانتیگراد
 • دقت: 1 درجه
 • طول دماسنج: 225 میلی متر
 • برای مشاهده قیمت و خرید آنلاین به این لینک مراجعه کنید 

لیست ترمومتر ASTM 

 

ردیف گستره مشخصات استاندارد 

۱

(-۲۰…+۱۵۰C) طول ۴۱۷ mm � درجه بندی ۱ درجه ASTM 1C
۲ (-۵…+۳۰۰c) طول ۴۸۵ mm � درجه بندی ۱ درجه ASTM 2C
۳ (-۵…+۴۰۰c) طول ۴۱۰ mm � درجه بندی ۱ درجه ASTM 3C
۴ (-۳۸…+۵۰c) طول ۳۲۵ mm � درجه بندی ۱ درجه ASTM 5C
 ۵ (-۸۰…+۲۰c) طول ۳۲۵ mm � درجه بندی ۱ درجه  ASTM 6C
۶ (-۲…+۳۰۰c) طول ۳۸۰ mm � درجه بندی ۱ درجه ASTM 7C
۷ (-۲…+۴۰۰c) طول ۳۸۰ mm � درجه بندی ۱ درجه ASTM 8C
۸ (-۵…+۱۱۰c) طول ۲۸۵ mm � درجه بندی ۱ درجه ASTM 9C
۹ (-۶…+۴۰۰c) طول ۳۰۵ mm � درجه بندی ۱ درجه ASTM 11C
۱۰ (-۲۰…+۱۰۲c) طول ۴۱۵ mm � درجه بندی ۱ درجه ASTM 12C
۱۱ (+۱۵۵…+۱۷۰c) طول ۱۵۰ mm � درجه بندی ۱ درجه ASTM 13C
۱۲ (+۳۸…+۸۲c) طول ۳۷۰ mm � درجه بندی ۱ درجه ASTM 14C
۱۳ (-۲…+۸۰c) طول ۳۹۰ mm � درجه بندی ۱ درجه ASTM 15C
۱۴ (+۳۰…۲۰۰c) طول ۳۹۰ mm � درجه بندی ۱ درجه ASTM 16C
۱۵ (+۱۹…+۲۷c) طول ۲۷۰ mm � درجه بندی ۱ درجه ASTM 17C
۱۶ (+۳۴…+۴۲c) طول ۲۷۰ mm � درجه بندی ۱ درجه ASTM 18C
۱۷ (+۴۹…+۵۷c) طول ۲۷۰ mm � درجه بندی ۱ درجه ASTM 19C
۱۸ (+۷۹…+۸۷c) طول ۲۷۰ mm � درجه بندی ۱ درجه ASTM 21C
۱۹ (+۱۸…+۲۸c) طول ۲۰۷ mm � درجه بندی ۲ درجه ASTM 23C
۲۰ (-۲…+۶۸c) طول ۴۰۰ mm � درجه بندی ۲ درجه ASTM 36C
۲۱ (+۵۸٫۶…+۶۱٫۴c) طول ۳۰۰ mm � درجه بندی ۵ درجه ASTM 47C
۲۲ (۲۰…+۱۰۰-۶c) طول ۳۰۵ mm � درجه بندی ۲ درجه ASTM 47C
۲۳ (-۸…+۳۲c) طول ۳۷۳ mm � درجه بندی ۱ درجه ASTM 54C
۲۴ (+۱۹۵…+۳۰۵c) طول ۳۶۵ mm � درجه بندی ۵ درجه ASTM 63C
۲۵ (+۱۳۳٫۶…+۱۳۶٫۴c) طول ۳۰۰ mm � درجه بندی ۵ درجه ASTM 101C
۲۶ (-۸۰…+۲۰c) طول ۲۹۵ mm � درجه بندی ۵ درجه ASTM 110C
۲۷ (+۳۶٫۶…+۴۱٫۴c) طول ۳۰۰ mm � درجه بندی ۵ درجه ASTM 114C
۲۸ (+۹۸٫۶…+۱۰۱٫۴c) طول ۳۰۰ mm � درجه بندی ۵ درجه ASTM 120C
۲۹ (۰…+۳۰۲F) طول ۳۱۷ mm � درجه بندی ۲ درجه ASTM 1F
۳۰ (+۲۰…+۵۸۰F) طول ۳۸۵ mm � درجه بندی ۲ درجه ASTM 2F
۳۱ (+۳۰…+۷۶۰F) طول ۲۸۰ mm � درجه بندی ۳ درجه ASTM 8F
۳۲ (+۲۰…+۲۳۰F) طول ۲۸۵ mm � درجه بندی ۱ درجه ASTM 9F
۳۳ (-۵…+۲۱۵F) طول ۴۱۵ mm � درجه بندی ۵ درجه

ASTM 12F