لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

بالن لوشاتلیه

بالن لوشاتلیه
جزئیات محصول

بالن لوشاتلیه :

آزمایش بالن لوشاتلیه یکی از ابزارهای آزمایشگاهی سیمان  می باشدکه برای تعیین جرم حجمی سیمان پرتلند می باشد . قسمت بالایی گلویی بالن لوشاتلیه  در محدوده 0-1میلیمتر و 18-24 میلیمتر درجه بندی شده است .