لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

استرکشن دستی آسفالت

استرکشن دستی
جزئیات محصول

مشخصات فني دستگاه استراکشن آسفالت : 

اين دستگاه از يک بدنه ريخته گري ساخته شده است . داخل آن يک محفظه دوار از جنس آلومنيم ميباشد که اين محفظه از دو قسمت درب و کاسه تشکيل شده است . چرخش سريع اين محفظه و ايجاد نيروي گريز از مرکز در داخل محفظه باعث جدا شدن مواد قيري از اسفالت ميشود . چرخش اين محفظه توسط يک اهرم بصورت دستي انجام ميشود.

آزمايش تجزيه آسفالت

مقدمه

        جهت تعيين پارامترهاي مهم آسفالت ساخته شده از جمله دانه بندي مصالح ، درصد قير ، نوع قير به کار رفته در آسفالت و غيره مي توان از آزمايش هاي تجزيه آسفالت استفاده نمود . تفکيک قير و مصالح سنگي از يکديگر در مخلوط آسفالت را تجزيه آسفالت مي گويند . بنابراين آزمايش تجزيه آسفالت ، ابزار مناسبي براي کنترل کار پيمانکاران خواهد بود و مي تواند صدق کار آنان را به محک بگذارد .

        براي انجام اين آزمايش ، ابتدا نيازمند نمونه برداري از آسفالت مي باشيم . بسته به آسفالت که کوبيده شده باشد يا خير، نمونه گيري متفاوت خواهد بود . نمونه گيري بايد بر پايه علوم آماري صورت پذيرد تا نمونه گرفته شده بتواند به درستي بيانگر کيفيت کل آسفالت باشد . اگر آسفالت هنوز کوبيده نشده باشد و توليد زياد باشد ، از هر سيصد تن يک نمونه اخذ مي شود ؛ که اين نمونه ها به صورت کاملا اتفاقي از کاميون حامل آسفالت گرفته مي شود . در صورتي که آسفالت کوبيده شده باشد معمولا به ازاي هر سيصد تن يک نمونه کافي است که با دستگاه مغزه گيري به طور تصادفي بدست خواهند آمد .

  شرح آزمايش تجزيه آسفالت  را مي توان در استاندارد زير جستجو نمود :
ASTM Methods:D 2172
هدف از آزمايش تجزيه آسفالت

        هدف از آزمايش تجزيه آسفالت ، تفکيک قير و مصالح سنگدانه اي جهت تعيين پارامترهاي مختلف قير و سنگدانه از جمله نوع قير ، دانه بندي مصالح ، درصد قير و غيره مي باشد .

وسايل آزمايش تجزيه آسفالت
  1. دستگاه استرکشن يا سانتريفوژ
  2. دستگاه مغزه گيري
  3. ترازوي دقيق
  4. حلال قير
  5. کاردک
  6. سيني نمونه برداري
  7. فيلتر استرکشن
  8. گرمکن
  9. تايمر