لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

آزمایش حلالیت قیر

آزمایش حلالیت قیر
جزئیات محصول

آزمایش حلالیت قیر

آزمایش حلالیت قیر:Tryclorothilenein soloblity

قیرخالص: Asphalt Bitumen

در این آزمایش میزان حلالیت قیردر حلال تری کلرو اتیلن اندازه میگیریم این آزمایش بر رو روی قیر پسماند

حاصل از تقطیر قیر های محلول و قیر های امولسیونی نیز انجام می شود .

ابتدا آون را به دمای 110 سانتیگراد رسانده و یک کاغذ صافی داخل کروزه قرار داده و 15 دقیقه داخل آون قرار می دهیم

سپس کروزه را مدت 30 دقیقه داخل دسیکاتور قرار می دهیم بعد کروزه را با ترازوی 4 رقم اعشار وزن میکنیم .

سپس یک ارلن کوچک 100 سی سیرا وزن کرده و 2 گرم قیر داخل ارلن ریخته و وزن میکنیم

بعد مقدار 100 سی سی تری کلرو اتیلن داخل مزور ریخته و زیر هود کم کم به  ارلن کوچک 100 سی سی اضافه می کنیم

تا قیر کاملا حل شود وقتی قیر کاملا حل شد درب ارلن را بسته و 15 دقیقه درب بسته می گذاریم .

سپس کروزه را روی ارلن بوخنر یک لیتری قرار داده و محلول داخل ارلن کوچک 100 سی سی را داخل کروزه میریزیم

تا از کاغذ صافی عبور کند سپس کروزه را 15 دقیقه زیر هود قرار داده

و بعد 20 دقیقه داخل آون با دمای 110 سانتیگراد و بعد 30 دقیقه داخل دسیکاتور قرار می دهیم

در آخر کروزه را وزن کرده و با انجام محاسبات درصد حلالیت قیر در حلال تری کلرواتیلن اندازه میگیریم.

مشخصات آزمایش حلالیت  قیر

  • پمپ خلاء برقی
  • فیلتر 100عدد مخصوص
  • حلال تری کلراتیلن
  • کروزگوچ
  • واشر مخصوص
  • شیلنگ سیلیکونی
  • ارلن خلاء
  • سیلپکاژن
  • دسیکاتو