لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

آزمایش تست لکه قیر

آزمایش تست لکه قیر
جزئیات محصول

آزمایش تست لکه فیر

با استفاده از این آزمایش تست لکه قیر میتوان تعیین نمود که آیا محصول قیری تحت حرارات بیش ازحد قرار گرفته یا خیر؟ نتیجه مثبت ازمون#لکه  بیانگرحرارت دیدن بیش ازحد قیراست و نتیجه منفی بیانگر این است که قیرتحت حرارت اضافه نبوده است.

این آزمایش برای قیرهایی که برپایه نفت تولید شده اند کاربرد دارد وبرای قیرهای طبیعی که حاوی موادغیرمحلول درزایلن هستند نبایست استفاده شود.

آزمایشات قیر امولسیون: Tests   Emulsified Asphalt

مشخصات فنی آزمایش تست لکه قیر

مطابق استاندارد املی ایران

  • فلاسک شیشه ای مخصوص مطابق استاندارد ایران و آشتو
  • درپوش مخصوص ولوله شیشه ای
  • پیپت مخصوص به سایز استاندارد ایران
  • پیپت مخصوص استاندارد آشتو
  • فلاسک با درپوش مناسب
  • دماسنج مخصوص استاندارد ASTMآلمانی
  • حلال های مخصوص دو بطری 2/5 لیتری
  • کاغذ فیلتر مناسب با قطر مناسب
  • صفحه شیشه ای مخصوص
  • حمام شیشه ای