لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

کوره الکتریکی

کوره الکتریکی 5 لیتری

کوره الکتریکی 5 لیتری

کوره الکتریکی 5 لیتری کوره الکتریکی دستگاهی است که دارای محفظه ای کاملا عایق شده با آجر نسوز و سیمان نسوز و پنبه نسوز می باشد. این محفظه توسط المنت های قوی در اطراف ، دمایی تا حدود 1100 درجه سانتی گراد ایجاد کرده که جهت ذوب برخی مواد و نیز گرفتن خاکستر برخی دیگر […]

  • Electric furnaces
کوره الکتریکی 3 لیتری

کوره الکتریکی 3 لیتری

کوره الکتریکی 3 لیتری کوره الکتریکی دستگاهی است که دارای محفظه ای کاملا عایق شده با آجر نسوز و سیمان نسوز و پنبه نسوز می باشد. این محفظه توسط المنت های قوی در اطراف ، دمایی تا حدود 1100 درجه سانتی گراد ایجاد کرده که جهت ذوب برخی مواد و نیز گرفتن خاکستر برخی دیگر […]

  • Electric Furnaces
کوره الکتریکی 7.5 لیتری

کوره الکتریکی 7.5 لیتری

کوره الکتریکی چیست ؟ کوره الکتریکی دستگاهی است که دارای محفظه ای کاملا عایق شده با آجر نسوز و سیمان نسوز و پنبه نسوز می باشد. این محفظه توسط المنت های قوی در اطراف ، دمایی تا حدود 1100 یا 1400 درجه سانتی گراد ایجاد کرده که جهت ذوب برخی مواد و نیز گرفتن خاکستر […]

  • Electric furnaces
کوره الکتریکی 2.5 لیتری 

کوره الکتریکی 2.5 لیتری 

کوره الکتریکی 2.5 لیتری کوره الکتریکی دستگاهی است که دارای محفظه ای کاملا عایق شده با آجر نسوز و سیمان نسوز و پنبه نسوز می باشد. این محفظه توسط المنت های قوی در اطراف ، دمایی تا حدود 1100 درجه سانتی گراد ایجاد کرده که جهت ذوب برخی مواد و نیز گرفتن خاکستر برخی دیگر […]

  • Electric furnaces