لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

دستگاه تصویه روغن و دستگاه چربی گیر پیج

تسویه روغن صنعتی

تسویه روغن صنعتی

تسویه روغن تسویه روغن ( لجن گیر روغن ) روغن هایی که در کارخانه جات صنعتی به منظور روانکاری در حفظ تولید مثل کار خانجات تولید پیچ و مهره یا کارخانجات تولید قطعات صنعتی که در حین تولید نیاز به روانکاری توسط روغن دارند به دلیل استفاده مهمتر جرم و کثیفی مواد اولیه باعث رسوب […]