لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

تهجیزات عملکردی قیر PG

دستگاه پیر شدگی تحت فشارPAV

دستگاه پیر شدگی تحت فشارPAV

دستگاه  پیر شدگی تحت فشار PAV ،   میتواند در عرض چند ساعت ، با ترکیبی از اعمال فشارودمای بالا ، نمونه قیررا معادل چند سال در شرایط بهره برداری پیر نماید. ارزیابی قیرقبل وبعد از فرآیندپیر شدگی میباشد. بدین ترتیب که میتوان ، آزمونهای متعددی را قبل از انجام این فرآیند انجام داده وسپس نتایج […]

آون دوار لایه نازک قیر RTFOT

آون دوار لایه نازک قیر RTFOT

آون دوار لایه نازک قیر RTFOT: آزمایش قشر نازک دوار قیر شرایط پیرشدگی کوتاه ­مدت قیر را شبیه ­سازی می­کند در واقع آزمایش RTFO شرایط پیرشدگی قیر در طی فرآیند ساخت و پخش آسفالت را شبیه­ سازی می­کند. همچنین آزمایش RTFO میزان افت مواد فرار قیر در فرآیند کهنگی را نشان می­ دهد. برای انجام […]

  • Rolling Thin-Film Oven Test RTFOT
  • AASHTO T240 و AASHTO D2872
آون خلا گاززدا VDO TOUCH

آون خلا گاززدا VDO TOUCH

آون خلا گاززدا VDO TOUCH دستگاه آون خلا گاززدایی قیر VDO، جهت گاززدایی از نمونه های قیر کاربرد دارد. این دستگاه، قبل از قالب گیری و آماده سازی نمونه ها جهت انجام آزمایش های DSR و BBR استفاده می شود. یکی از الزامات ضروری استاندارد آزمایش های عملکردی قیر یعنی نبود هوا در نمونه ها […]

  • VDOTOUCH
  • AASHTOR28 - ASTM D6521