لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

ترمومتر ASTM

ترمومتر ASTM

ترمومتر ASTM

ترمومتر ASTM وکاربرد آن در آزمايشگاهها: (Ludwig schneider) ترمومتر astm  وسيله ايست جهت اندازه گيری دما و يا حرارت. شکل کلي ترمومترها معمولا از يک لوله نازک نشانه گذاری شده که در انتها به يک حباب کوچک منتهی ميشود ميباشد. داخل حباب از مواد جيوه يا الکل پر شده است ک ه در حين بالا […]