لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

انکوباتور آزمایشگاهی

انکوباتور یخچالدار محفظه استیل

انکوباتور یخچالدار محفظه استیل

انکوباتور یخچالدار محفظه استیل دستگاه که دما ،رطوبت و دیگر شرایط محیطی را برای نگهداری و کشت نمونه های آزمایشگاهی کنترل میکنند.این انکوباتورها محفظه های بسته و ایزوله ای هستند که تا حد امکان از لحاظ دما و ورود و خروج گازها از بیرون آن جدا شده اند.انکوباتورها هیتر قابل تنظیمی دارند که می توانند […]

  • AC168
انکوباتور یخچالدار محفظه آلومینیوم

انکوباتور یخچالدار محفظه آلومینیوم

انکوباتورهای آزمایشگاهی: دستگاهایی هستند که دما ،رطوبت و دیگر شرایط محیطی را برای نگهداری و کشت نمونه های آزمایشگاهی کنترل میکنند.این انکوباتورها محفظه های بسته و ایزوله ای هستند که تا حد امکان از لحاظ دما و ورود و خروج گازها از بیرون آن جدا شده اند.انکوباتورها هیتر قابل تنظیمی دارند که می توانند از […]

  • AC193