لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

شرايط و ضوابط تاسيس آزمايشگاه مکانيک خاک و بتن

شرايط و ضوابط تاسيس آزمايشگاه مکانيک خاک و بتن

شرکت سرو آزما (توليد کننده تجهيزات آزمايشگاهي مکانيک خاک و مقاومت مصالح) قصد دارد با اطلاع رساني کامل در زمينه تاسيس آزمايشگاه مکانيک خاک بتن و جوش (ژئوتکنيک)،‌راه را براي تاسيس يک آزمايشگاه ، کوتاهتر و سريعتر کند. با توجه با مطالب پائين که با قوانين و ضوابط سازمان نظام مهندسي بروز گرديده شما ميتوانيد برای اطلاعات بيشتر در زمينه تاسیس  آزمايشگاه مکانيک خاک ، بتن  قیر و آسفالت  با ما تماس بگيريد…

تلفن تماس : 552574774 -021  ، 55257475 – 021

تاسيس آزمايشگاه مکانيک خاک 

مقدمه  : شرکت هاي دست اندر کار در امور مطالعات ژئوتکنيک به دو گروه اصلي تقسيم مي شوند:

1-    شرکت هاي داراي رتبه بندي جهت پروژه هاي عمراني کشوري (با بودجه دولتي)

2-    شرکت هاي داراي رتبه بندي جهت پروژه هاي عمراني شهري و غير شهري با مالکيت خصوصي

گروه اول اعتبار خود را پس از کسب شرايط لازم از معاونت راهبردي رياست جمهوري (در گذشته از سازمان برنامه و بودجه) کسب مي کنند. مهمترين شرايط لازم براي کسب اين رتبه بندي در اختيار داشتن مجموعه تجهيزات کامل مطالعات ژئوتکنيک (تجهيزات آزمايشگاهي، تجهيزات حفاري ماشيني و آزمايش هاي صحرائي و …) و نيز بهره گيري از نيروهاي انساني مجرب (داراي سوابق بيمه اي مرتبط) مي باشد.

گروه دوم رتبه بندي خود را از معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازي کسب مي کنند. اين معاونت عملاً با سازمان نظارت مهندسي ساختمان نيز ارتباط تنگاتنگي دارد. مهمترين شرايط کسب اين رتبه بندي نيز مشابه گروه اول بهره گيري از تجهيزات مناسب و نيروي انساني مجرب (داراي پروانه نظارم مهندسي) مي باشد.

لازم به ذکر است با توجه به شرايط موجود کسب رتبه بندي گروه اول دشوارتر از رتبه بندي گروه دوم مي باشد. هر چند که تنوع پروژه هاي مرتبط با گروه اول و حجم ريالي قراردادهاي آنها قابل مقايسه با گروه دوم نمي باشد.

چند توصيه در ارتباط با تاسيس شرکت هاي مشاور ژئوتکنيک :

 1. حتماً قبل از اقدام به تاسيس شرکت از جزئيات آئين نامه اي ذکر شده در آئين نامه مربوطه مانند موضوع شرکت و … کسب اطلاع کنيد.
 2. قبل از اقدام به خريد لوازم آزمايشگاهي و تجهيزات حفاري و آزمايش هاي صحرائي از مشاوره متخصصين و افراد با تجربه در اين زمينه بهره گيري نماييد.
 3. حتماً از افراد ژئوتکنيکي (فارغ التحصيلان مهندسي عمران-گرايش مکانيک خاک و پي) با تجربه در کادر فني – اجرايي خود بهره گيري نماييد.

مراحل و شرايط تاسيس آزمايشگاه ژئوتکنيک ، مکانيک خاک و بتن‌:

ماده 1-1 : خدمات فني آزمايشگاهي : به امور مربوط به كليه آزمايشهاي ژئوتكنيك ، بتن ، مصالح ، سازه اي و تأسيسات مكانيكي و برقي در ساخت و ساز اطلاق مي شود .

ماده 1-2 : شركتهاي فني آزمايشگاهي : به اشخاص حقوقي اطلاق مي شود كه پروانه اشتغال به كار در امور آزمايشگاهي مطابق ضوابط اين دستورالعمل از وزارت مسكن و شهرسازي دريافت كرده باشند.

شرکت به يکي از صور مندرج در قانون تجارت در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده باشد و تاسيس آن در روزنامه رسمي آگهي شده باشد. بايد توجه داشته باشيد که موضوع شرکت را “انجام و ارائه خدمات فني آزمايشگاهي ” معرفي نمائيد .

شركتهاي خدمات فني آزمايشگاهي بايد عضو حقوقي سازمان نظام مهندسي ساختمان باشند.

مدير عامل بايد شرکت بايد داراي پروانه اشتغال به کار مهندسي ساختمان حداقل در پايه مورد درخواست و داراي مدرک تحصيلي متناسب در يکي از رشته هاي موضوع بند 1-1 باشد.

براي هر يک از گرايشهاي مورد درخواست ، حداقل يک نفر بصورت تمام وقت و عضو هيات مديره و داراي مدرک تحصيلي متناسب با گرايش مورد نظر باشد.

در نظر داشته باشيد اعضاي هيات مديره و شاغلين امتياز آور شرکت ، نميتوانند از پروانه اشتغال خود بصورت انفرادي يا در جاي ديگر استفاده نمايند.

شرايط لازم بر اساس مدرک تحصيلي ، رشته ، پايه پروانه اشتغال بکار اعضاي هيات مديره و شاغلين امتياز آور ، وسايل و تجهيزات آزمايشگاه و محل مناسب را طبق جداول زير تعيين ميشود.

جدول جديد نحوه امتياز دهي شرکتهاي خدمات فني آزمايشگاهي بر اساس مدرک تحصيلي و پايه پروانه اشتغال بکار ميباشد.

طبق آخرين مصوبه نظام مهندسي کشور…

آزمایشگاه خاک :

 

تجهیزات آزمایشگاه پایه 2 خاک نظام مهندسی شامل اقلام زیر است.

 • 2 سری الک قطر 8 اینچ سری کامل
 • 1 عدد شیکر الک قطر 8 و 12 اینچ تایم دار غربالی
 • 2 عدد دستگاه کاساگرانده دستی کامل
 • 1 عدد ترازو دیجیتال 30 کیلوگرم با دقت 1 گرم
 • 1 عدد ترازو دیجیتال 5 کیلوگرم با دقت 0.1 گرم
 • 1 عدد ترازو دیجیتال 600 گرم با دقت 0.01 گرم
 • 2 عدد فور (آون) آزمایشگاهی دیجیتال محفظه استیل 55 لیتری
 • 1 عدد دستگاه تک محوری دستی
 • 1 عدد دستگاه برش مستقیم 10*10
 • 8 عدد دستگاه تحکیم کامل با 32 کیلوگرم وزنه ، ساعت و سل
 • 1 عدد پیکنومتر ماسه 1000 سی سی
 • 1 عدد میکسر هیدرومتری
 • 6 عدد مزور هیدرومتری با درپوش
 • 0.5 کیلوگرم پودر هگزا متافسفات سدیم
 • 1 عدد چگالی سنج هیدرومتری
 • 2 سری مجموعه حد خمیری
 • 40 عدد ظروف تعیین درصد رطوبت
 • 1 عدد قالب تراکم  4و6 اینچ
 • 1 عدد چکش قالب تراکم 5.5 پویندی
 • 1 عدد دستگاه CBR دستی کامل ملحقات
 • 1 عدد دستگاه سه محوری UU
 • 3 عدد چکش SPT دستی
 • 1 عدد دستگاه بارگذاری صفحه ای کامل 30 تن
 • 3 عدد مقسم
 • 1 عدد سند باتل

تجهیزات آزمایشگاه پایه 3 خاک نظام مهندسی شامل اقلام زیر است.

 • 1 سری الک قطر 8 اینچ سری کامل
 • 1 عدد شیکر الک قطر 8 و 12 اینچ تایم دار غربالی
 • 1 عدد دستگاه کاساگرانده دستی کامل
 • 1 عدد ترازو دیجیتال 30 کیلوگرم با دقت 1 گرم
 • 1 عدد ترازو دیجیتال 5 کیلوگرم با دقت 0.1 گرم
 • 1 عدد ترازو دیجیتال 600 گرم با دقت 0.01 گرم
 • 1 عدد فور (آون) آزمایشگاهی دیجیتال محفظه استیل 55 لیتری
 • 1 عدد دستگاه تک محوری دستی
 • 1 عدد دستگاه برش مستقیم 10*10
 • 4 عدد دستگاه تحکیم کامل با 32 کیلوگرم وزنه ، ساعت و سل
 • 1 عدد پیکنومتر ماسه 1000 سی سی
 • 1 عدد میکسر هیدرومتری
 • 6 عدد مزور هیدرومتری با درپوش
 • 0.5 کیلوگرم پودر هگزا متافسفات سدیم
 • 1 عدد چگالی سنج هیدرومتری
 • 1 سری مجموعه حد خمیری
 • 30 عدد ظروف تعیین درصد رطوبت
 • 1 عدد قالب تراکم 4 و 6 اینچ
 • 1 عدد چکش قالب تراکم 5.5 پویندی
 • 1 عدد دستگاه CBR دستی کامل ملحقات
 • 1 عدد دستگاه سه محوری UU
 • 1 عدد چکش SPT دستی
 • 1 عدد دستگاه بارگذاری صفحه ای کامل 30 تن
 • 1 عدد مقسم
 • 1 عدد سند باتل

آزمایشگاه بتن

نام تجهیزات آزمایشگاه بتن حداقل تعداد یا ظرفیت مورد نیاز برای هر پایه
پایه 1 پایه 2 پایه 3
جک بتن شکن حداقل 180 تن 3 2 1
قالب های مکعبی استاندارد نمونه برداری بتن 50 35 20
قالب های استوانه ای استاندارد نمونه برداری بتن 15 10 5
وسایل انجام آزمایش اسلامپ 3 2 1
حوضچه نگهداری نمونه های بتنی با کنترل دما با ظرفیت (نمونه) 1000 1000 1000
دستگاه کرگیری با ملحقات 2 1
وسایل کپینگ یا سایش انتهای نمونه ها 2 1
وسایل آزمایش مقاومت کششی بتن 1
وسایل تعیین مدول الاستیسیته بتن 1
چکش اشمیت 1 1
دستگاه التراسونیک بتن 1
دستگاه آرماتوریاب و کاور متر 1 1
دستگاه هواسنج بتن 1 1
دستگاه میز لرزان برای بتن ریزی نمونه ها 1
شیکر الک 1 1
ظروف تعیین درصد رطوبت جذب آب شن 15 10 5
عمق نفوذ آب در بتن تحت فشار 1 1
آزمایش صفحه بارگذاری (PLT) 1
سری کامل الک شامل الک شماره 200 3 2 1
گرمخانه با حجم کلی (بر حسب لیتر) 330 220 110
دستگاه مقسم مکانیکی سنگدانه بتن 2 1
وسایل چگالی و جذب آب سنگدانه 1 1 1
وسایل تعیین تطویل و تورق سنگدانه 1 1 1
وسایل تعیین SE (هم ارز ماسه ای) 2 1
ترازو با دقت 0.01 ، 0.1 ، 1 گرم (هر کدام) 3 2 1
باسکول به ظرفیت حداقل 50 کیلوگرم 2 1
وسایل تعیین ذرات نرم و سست و سبک 1 1
ترمومتر بتن 3 2 1
وسایل آزمایش های فیزیکی و مکانیکی سیمان * 1 1
مخلوط کن ملات 2 1 1
دستگاه لس آنجلس 1
آزمایش نیم پیل * 1
وسایل آزمایش مقاومت الکتریکی بتن ** 1
وسیله تعیین وزن مخصوص بتن تازه و سنگدانه 1 1

(*) وسایل آزمایش فیزیکی و مکانیکی سیمان شامل :

موارد (**) در جدول بالا صرفا برای استان های خوزستان بوشهر هرمزگان و مناطق ساحلی جنوبی و جزیره ها ضروری است.

در پایان می توانید کل تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای آزمایشگاه بتن را در سایت سروآزما مشاهده و بررسی نمایید.

دسته بندی مقالات

محصولات وارداتی